Släps kyrka 1900.
Taljagården Gröninge
Alma Ekström
Släps ganla Kyrka. Fresk av Torsten Billman.